Fåvang Elektro AS

Tjenester

Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens.

  • Utviklingen går i en rivende fart.
  • Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå.
  • Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget.
  • Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.